Nyheter

Litteraturstudie om kvicksilvermetylering

Kvicksilver (Hg) utgör ett hot främst mot vattenlevande organismer och dess predatorer. En viktig fråga är i vilken form Hg tas upp och i vilken form det metyleras. Projekt innebär att sammanställa och kritiskt bedöma forskningsresultat både från fält- och laboratoriestudier som bär viktig information om Hg-metylering, inklusive studier som

Läs mer »

Tvärvetenskapliga perspektiv på eHälsans möjligheter och utmaningar

Projektet ska resultera i utgivandet av en antologi om eHälsa med preliminär titel ”eHealth: For better, for worse – in sickness and in health”. eHälsa är ett tämligen nytt forskningsområde som utvecklas snabbt och Pufendorfgruppen har en unik tvärvetenskaplig sammansättning som möjliggör en analys och diskussion, från olika perspektiv, av

Läs mer »

Lauritz, femton år.

Lauritz, idag 88 år gammal, var som 15 åring aktiv motståndsman i Norge. Han tvingades därför fly till Sverige och kom till de idag ganska okända gymnastiklägren för hemlig soldatträning i Sverige. Hans bror gick som 16 åring med i Nasjonal Samlings ungdomsförbund (Quislings parti) i Norge, värvades till Norska

Läs mer »

Thomanders Jul Jubileumsbok – När julen kom till Lund

Den ideella föreningenThomanders Jul firar 5 års jubileum och i samband med detta, och universitetets 350-års jubileum, ges en jubileumsbok ut. Det blir en historisk barnbok under arbetstiteln; när julen kom till Lund. På bara fem år har ett gäng vanliga Lundabor byggt upp något som numera är en stor

Läs mer »

AiDA – en ny teknik för diagnos av KOL

Lungsjukdomen KOL är enligt WHO den fjärde vanligaste dödsorsaken globalt och dess utbredning ökar. Av de drygt 200 miljoner människor som lider av KOL dör 3 miljoner årligen. Den diagnosmetod som är mest specifik för lungemfysem är datortomografi (skiktröntgen) – en kostsam mätning som kräver ett separat sjukhusbesök och röntgenstrålning

Läs mer »

Teknisk utveckling/formulering av depå-implantat för att förhindra återfall i bröstcancer

Bröstcancer är enligt WHO den näst vanligaste cancerformen i världen. Behandlingen är vanligen kirurgi i kombination med cytostatika och/eller strålning och för majoriteten av patienterna startas därefter en 5-årig antiöstrogenterapi för att hindra återfall. Projektet avser att utveckla ett unikt p-stavsliknande implantat med välkänd substans (aromatashämmare – antiöstrogent läkemedel) som

Läs mer »

Nytt provtagningsinstrument för prostatabiopsier

Projektet mottog stipendium från Sten K Johnssons stiftelse under 2015. Sedan dess har följande skett: 1) nålprototyp har framtagits tillsammans med JOIN i Lund. 2) En studie på nålen vid bakteriologen på Lunds Universitet har visat att: a) Nålen fungerar b) Den ger temperaturberoende avdödning av bakterier c) Den har

Läs mer »