Ansök om stipendium

Förberedelse inför ansökan – vänligen läs detta innan du ansöker

För att du ska vara rätt förberedd när du fyller i ansökan ska du läsa denna sida om ansökningens utformning: Ansökningens utformning. OBSERVERA att endast elektronisk ansökan via vår hemsida är giltigt. Länken till ansökan hittar du längst ner på denna sida.

Tänka på att ha ett tydligt mål och en projektbeskrivning med tidplan och budget. Tänk på att beskriva ditt projekt så att vi kan avgöra om det följer våra kriterier för utdelning, läs därför igenom kriterierna för det område du ämnar söka stipendium inom, se under fliken ”Stipendier”.

Vi behöver också veta om du söker annan finansiering eller andra bidrag för ditt projekt och från vilka bidrags- eller anslagsgivare du söker. Detta för att vi ska kunna föra en dialog med andra bidragsgivare eller stiftelser kring gemensamma insatser.

Ansökningsperioden för 2024 är 18 januari, kl. 15.00 – 15 februari, kl. 15.00.

Urvalskriterier
Under fliken ”Stipendier” finns beskrivning av vilka områden du kan söka stipendier inom. Här finner du också beskrivning av kriterierna för varje område. Generellt måste det vara ett konkret projekt med en tydlig målsättning och en projektplan som innehåller både tidplan och budget. Projektet ska ha anknytning till Skåne.

Urvalsprocess
När ansökningstiden gått ut i februari vidtar urvalsprocessen. I urvalsprocessen involveras då, förutom styrelsen och rådet, specialister/experter från varje stipendieområde. Specialisternas uppgift är att bedöma de sökta stipendierna för att se vilka som bäst svarar mot de uppsatta kriterierna. Stiftelsen kommer inte att motivera sina beslut när besked ges om vilka projekt som beviljats stipendier. Du som inte fått din ansökan beviljad kommer att få besked via mail senast i juni. Stiftelsens beslut kan inte överklagas.

Stipendieutdelning
Stipendierna utdelas årligen i juni. Stipendiaterna kommer att publiceras på hemsidan.

Redovisning av projekt
Cirka ett år efter att stipendiet delats ut kommer vi att skicka dig ett mail och be dig redovisa hur det har gått med ditt projekt.