FAQ

Vänligen läs igenom nedan svar på frågor innan du kontaktar stiftelsen.

Ja, det räcker inte att ha bott i Skåne tidigare eller att ofta besöka Skåne, man måste bo och/eller arbeta i Skåne för att få söka. Projektet skall också vara Skåne till gagn.

Det går inte att skicka in ansökan efter att ansökningstiden är slut. Systemet stänger automatiskt. Det går bara att söka under den angivna ansökningstiden, en gång per år.

Man kan bara söka elektronisk via vår hemsida. Ansökningar som skickas in på annat sätt behandlas inte.

Man kan inte bifoga något. Behöver vi mera information så hör vi av oss.

Gör budgeten rimligt detaljerad så att vi förstår vilka kostnadsposter (utvecklingskostnader, patent prototyp m.m.) du söker för. Du kan söka max 300 000 SEK. I din budget kan du ange vad de olika kostnadsslagen kostar och hur mycket av detta du söker av oss. Det innebär att din totalbudget kan vara mera än 300 000 SEK, men du kan bara söka för 300 000 SEK. Söker du mera än 300 000 SEK blir din ansökan ogiltig.

Projektet kan börja när som helst, men inte efter 1 juli året efter att du sökt, då ska du söka året efter istället.

Projektet får sluta när som helst, men inte före 30 juni innevarande år, då har du inte hunnit få stipendiet och enligt vårt sätt att resonera behöver du det då inte.

Det går bra att söka för olika projekt, men ansökningen för första projektet måste skickas in innan du kan söka för nästa projekt, osv.

Det spelar inte oss någon roll hur du söker. Stipendiet betalas ut till den sökande, individ, organisation eller företag.

Enligt huvudregeln är stipendium för forskning och utveckling skattefritt för mottagaren. Är du osäker så kontrollera med Skatteverket.

Tips
Om du är inne i systemet mer än 20 minuter kan du bli utloggad och om du inte sparat då måste du börja om från början. Ett tips är att skriva texten i Word först och sedan kopiera in det.

Mera tips
Sök inte i sista minuten!