Om stiftelsen

Sten K Johnson bildade 2012 stiftelsen med ändamålet att främja forskning, utveckling, utbildning, bildning och tillämpning inom teknik, medicin, entreprenörskap, litteratur och musik.

Stiftelsen tillfördes 49 % av aktierna i Sten K Johnsons ägarbolag, Tibia Konsult. Familjen behåller långsiktigt en betryggande majoritet i ägarbolaget och stiftelsen tillförs årligen resurser i form av avkastning från sitt ägande.

Sedan 2013 har stiftelsen delat ut 82 MSEK till 650 stipendiater.

Avkastning från aktieinnehavet i Tibia Konsult kommer att delas ut direkt eller indirekt som stipendier, bidrag, stöd eller på annat sätt användas för stiftelsens ändamål. Vilka belopp som står till stiftelsens förfogande i framtiden beror på vinstutveckling och utdelningsandel från Tibia Konsult.

Ansökningsperioden är alltid mellan torsdagen (12.00) vecka 3 – torsdagen (12.00) vecka 7.

Ansökningsperioden för 2024 är 18 januari, kl. 15.00 – 15 februari, kl. 15.00.

Stiftelsens styrelse
Stiftelsens styrelse består av Elna Lembrer Åström och Sten K Johnsons båda söner Anders och Kristian Bergstrand.

Stiftelsens Råd
Till stiftelsen finns knutet ett råd bestående av Anders Bergstrand, Nicholas Jacobsson, Johan Olsson och Lisbeth Barchan. Rådet har i uppgift att, tillsammans med tillfälligt knutna experter inom utdelningsområdena, stödja styrelsen i urvalet av stipendiemottagare.