Ansökningens utformning

Det är bra att i förväg veta vilken och hur mycket information du kan ange i vår onlineansökan. Nedan är en översikt över de olika delarna som du kommer att behöva ange:

Projektbeskrivning

 • Max 2500 tecken
 • Motivera varför just du/ni kommer att lyckas med projektet

 

Grunduppgifter

 • Söker du som individ (personnummer) eller organisation (organisationsnummer)
 • Namn, mailadress och mobilnummer till kontaktperson
 • Postadress för brev

 

Syfte

 • Max 500 tecken
 • Varför du vill genomföra ditt projekt, motivet och nyttan

 

Mål

 • Max 500 tecken
 • Resultatet, vad du vill uppnå med ditt projekt

 

Genomförande

 • Max 1500 tecken
 • Presentera en (tid-)plan för vad du konkret kommer att göra, aktiviteter

 

Nyskapande värde

 • Max 1000 tecken
 • Vad är nytt/unikt med ditt projekt

 

Skåneanknytning

 • Max 500 tecken
 • Du måste bo och/eller arbeta i Skåne

 

Budget

 • Specificerad budget
 • Totalbelopp per kostnadsslag och vad du söker av Sten K Johnsons stiftelse
 • Du kan söka max 300 000 SEK
 • Vad du sökt från andra stiftelser/bidragsgivare och vad du fått beviljat eller avslaget eller om du fortfarande väntar på besked.