Våga tänka annorlunda
Nya stigar leder till nya världar och upptäckter. Sten K Johnsons stiftelse har ambitionen att hjälpa de som vågar ta nya vägar framåt.
Sök våra stipendier
Entreprenörskap
Att ge det obeprövade en chans....
Sök våra stipendier
Musik
En idé du vill förverkliga...
Sök våra stipendier
Medicin
En idé som inte följer givna mönster...
Sök våra stipendier
Teknik
Sten K Johnsons Stiftelse vill bli överraskad av dina idéer...
Sök våra stipendier
Utbildning
Med mod och handlingskraft vågar prova nya idéer…
Sök våra stipendier
Bildning
Individer som vågar tänka annorlunda…
Sök våra stipendier
Litteratur
En annorlunda idé...
Sök våra stipendier
Previous
Next

Sten K Johnsons Stiftelse

Sten K Johnsons Stiftelse riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik. I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig in i oprövade landskap för att utveckla nya vägar framåt.

Våga tänka annorlunda

En grundläggande förutsättning för utveckling av såväl samhälle som kultur och näringsliv är att det finns individer som vågar tänka annorlunda. Genom att utmana invanda mönster och hitta alternativa vägar framåt så öppnar deras initiativ nya världar som vi aldrig annars hade fått ta del av.

Sten K Johnsons Stiftelse vill premiera och stödja aktörer som med mod och handlingskraft vågar prova annorlunda angreppssätt för att utveckla den disciplin som sökande agerar inom. Stiftelsen välkomnar ansökningar med ambitionen att ge det nya och oprövade en chans att uppmärksammas i större sammanhang.

Våga samarbeta över gränserna

Dagens forskning och utveckling genomsyras alltmer av insikten att man i skärningspunkten mellan olika discipliner har möjlighet att hämta unika kunskapsvinster. Sådana interdisciplinära initiativ utgår hela tiden från en djup grundkompetens men genom att samarbeta över gränserna skapas insikter, innovationer och lösningar som annars inte varit möjliga.

Sten K Johnsons stiftelse vill stimulera samarbete över kunskapsgränserna för att därigenom bidra till unika kunskapsvinster för både näringsliv och samhälle.

2020 års stipendiater

Att våga tänka annorlunda är ett av våra nyckelbegrepp – stiftelsens 8:e stipendieutdelning fick bli på ett nytt sätt! I stället för det traditionsenliga utdelningsevent, som ju tyvärr inte gick att genomföra, får alla stipendiater möjlighet att presentera sina projekt här på hemsidan och i våra sociala medier. Publiceringen kommer att ske löpande och om alla vill delta blir det 57 st!

Nyheter

Lund Formula Student 2020

Lund Formula Student är en ideell förening vars mål är att designa, utveckla och tillverka en racingbil i toppklass under läsårets gång. Bilen är en ensitsig formelbil som designas efter regler utformade av en internationell styrelse. En säsong av Formula Student börjar på hösten då bilen noggrant designas I CAD

Läs mer »

Ökad livskvalitet för benprotesanvändare med designad 3D-printad kosmetik.

Designer Emelie Strömshed och ortopedingenjör Christian Veraeus förändrar upplevelsen av att bära benprotes med 3D-printad kosmetik designad efter användarens önskemål. Med stipendiet kommer vi kunna utveckla konceptet och integrera en mjukare och tåligare knädel (se svart detalj på bifogad benkosmetik) vilket medför att vår kosmetik kommer lämpa sig för ännu

Läs mer »

Hälsoprogrammet – för stärkt hälsa hos unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga är idag en stor och växande samhällsutmaning. I rapport efter rapport larmas det om att fler drabbas och att de gör det allt längre ner i åldrarna. Ohälsa i skolåldern kan sedan bli ett hinder för barnen att klara av skolgången, och i sin

Läs mer »

Klimatsmarta mjölkproteiner

Cirkulär AB är ett bolag ägnat åt att utveckla en produktionsmetod för framtidens mejeriprodukter. Bolaget grundades 2019 i Lund av Eric Öste & Sebastian Carreno Correa som en avknoppning från ett Vinnovaprojekt som har visat stor kommersiell potential. Projektet utfördes i samarbete med Lunds Universitet och Chalmers. Affärsidén bygger på

Läs mer »