Våga tänka annorlunda
Nya stigar leder till nya världar och upptäckter. Sten K Johnsons stiftelse har ambitionen att hjälpa de som vågar ta nya vägar framåt.
Sök våra stipendier
Entreprenörskap
Att ge det obeprövade en chans....
Sök våra stipendier
Musik
En idé du vill förverkliga...
Sök våra stipendier
Medicin
En idé som inte följer givna mönster...
Sök våra stipendier
Teknik
Sten K Johnsons Stiftelse vill bli överraskad av dina idéer...
Sök våra stipendier
Utbildning
Med mod och handlingskraft vågar prova nya idéer…
Sök våra stipendier
Bildning
Individer som vågar tänka annorlunda…
Sök våra stipendier
Litteratur
En annorlunda idé...
Sök våra stipendier
Föregående
Nästa

Sten K Johnsons Stiftelse

Sten K Johnsons Stiftelse riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik. I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig in i oprövade landskap för att utveckla nya vägar framåt.

Våga tänka annorlunda

En grundläggande förutsättning för utveckling av såväl samhälle som kultur och näringsliv är att det finns individer som vågar tänka annorlunda. Genom att utmana invanda mönster och hitta alternativa vägar framåt så öppnar deras initiativ nya världar som vi aldrig annars hade fått ta del av.

Sten K Johnsons Stiftelse vill premiera och stödja aktörer som med mod och handlingskraft vågar prova annorlunda angreppssätt för att utveckla den disciplin som sökande agerar inom. Stiftelsen välkomnar ansökningar med ambitionen att ge det nya och oprövade en chans att uppmärksammas i större sammanhang.

Våga samarbeta över gränserna

Dagens forskning och utveckling genomsyras alltmer av insikten att man i skärningspunkten mellan olika discipliner har möjlighet att hämta unika kunskapsvinster. Sådana interdisciplinära initiativ utgår hela tiden från en djup grundkompetens men genom att samarbeta över gränserna skapas insikter, innovationer och lösningar som annars inte varit möjliga.

Sten K Johnsons stiftelse vill stimulera samarbete över kunskapsgränserna för att därigenom bidra till unika kunskapsvinster för både näringsliv och samhälle.

2021 års stipendiater

Ännu ett annorlunda år för oss alla! Men, trots pandemi fortsätter stiftelsens arbete som tidigare och i år har vi 58 stipendiater som vi kort presenterar här. Dessa kommer även löpande under året att få möjlighet att presentera sina projekt med text och bild här på hemsidan, på FB och LinkedIn.

Önskar alla en riktigt skön sommar!

Nyheter

Alnarp’s Agroecology Farm

Alnarp’s Agroecology Farm is a student-led project based in Alnarp, Lomma Kommun. This passionate group of students founded this farm because they wished to create learning opportunities about sustainable production for the local community. The farm grows a variety of organic vegetables and mushrooms which are sold directly to customers.

Läs mer »

“Rulla ut mig och ge mig en glass”

Jag ser att det finns ett behov av ett nytänkande inom äldreomsorgen i Sverige. Inte minst mot bakgrund av de brister som kommit i dagen under pandemin. Mina idéer har dock vuxit fram under en längre tid. Jag har i flera år funderat på hur jag vill bo och ha

Läs mer »

Effektiv AI-baserad röstvård

VoiceDiagnostic är ett healthtech-startup med ett team som kombinerar tvärvetenskaplig forskning inom medicin, logopedi och matematisk statistik från Lunds universitet för att möjliggöra en mer objektiv och evidensbaserad röstvård. Idag lever nämligen 17% av Sveriges befolkning med röstrubbningar (t.ex. kronisk heshet) men mindre än hälften får vård, dels på grund

Läs mer »