Våga tänka annorlunda
Nya stigar leder till nya världar och upptäckter. Sten K Johnsons stiftelse har ambitionen att hjälpa de som vågar ta nya vägar framåt.
Sök våra stipendier
Entreprenörskap
Att ge det obeprövade en chans....
Sök våra stipendier
Musik
En idé du vill förverkliga...
Sök våra stipendier
Medicin
En idé som inte följer givna mönster...
Sök våra stipendier
Teknik
Sten K Johnsons Stiftelse vill bli överraskad av dina idéer...
Sök våra stipendier
Utbildning
Med mod och handlingskraft vågar prova nya idéer…
Sök våra stipendier
Bildning
Individer som vågar tänka annorlunda…
Sök våra stipendier
Litteratur
En annorlunda idé...
Sök våra stipendier
Föregående
Nästa

Sten K Johnsons Stiftelse

Sten K Johnsons Stiftelse riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik. I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig in i oprövade landskap för att utveckla nya vägar framåt.

Våga tänka annorlunda

En grundläggande förutsättning för utveckling av såväl samhälle som kultur och näringsliv är att det finns individer som vågar tänka annorlunda. Genom att utmana invanda mönster och hitta alternativa vägar framåt så öppnar deras initiativ nya världar som vi aldrig annars hade fått ta del av.

Sten K Johnsons Stiftelse vill premiera och stödja aktörer som med mod och handlingskraft vågar prova annorlunda angreppssätt för att utveckla den disciplin som sökande agerar inom. Stiftelsen välkomnar ansökningar med ambitionen att ge det nya och oprövade en chans att uppmärksammas i större sammanhang.

Våga samarbeta över gränserna

Dagens forskning och utveckling genomsyras alltmer av insikten att man i skärningspunkten mellan olika discipliner har möjlighet att hämta unika kunskapsvinster. Sådana interdisciplinära initiativ utgår hela tiden från en djup grundkompetens men genom att samarbeta över gränserna skapas insikter, innovationer och lösningar som annars inte varit möjliga.

Sten K Johnsons stiftelse vill stimulera samarbete över kunskapsgränserna för att därigenom bidra till unika kunskapsvinster för både näringsliv och samhälle.

2021 års stipendiater

Ännu ett annorlunda år för oss alla! Men, trots pandemi fortsätter stiftelsens arbete som tidigare och i år har vi 58 stipendiater som vi kort presenterar här. Dessa kommer även löpande under året att få möjlighet att presentera sina projekt med text och bild här på hemsidan, på FB och LinkedIn.

Önskar alla en riktigt skön sommar!

Nyheter

Hjärnskap för tonårsföräldrar

Kan kostnadsfri utbildning för föräldrar i olika former främja tonåringars hjärnhälsa och lärandestrategier? Syftet med projektetHjärnskap för tonårsföräldrarär att främja högstadieungdomars psykiska välbefinnande och lärande genom att erbjuda utbildningsinsatser för föräldrar. Projektet kommer att i ett pilotprojekt bjuda in föräldrar från tre olika högstadieskolor i Helsingborg, Ängelholm och Lund till

Läs mer »

Svensk tegeltradition i förvandling – fas 2

Vårt projekt visar framåtblickande hur traditionellt tegel kan anpassas och användas på nya sätt för fasadbeklädnad. Tack vare stipendiet kan vi utvärdera ett nytt koncept av traditionellt svenskt tegelformat i full skala. Vi gör det i samarbete med en mindre producent och med hjälp av expertis från bland annat murare

Läs mer »

MR och endoskopisk endodrill biopsi i lokalbedövning vid blåscancer

  Makroskopisk hematuri (synligt blod i urinen) är det regelmässiga debutsymptomet vid blåscancer och utreds med CT-urografi, urincytologi och flexibel cystoskopi i lokalbedövning. Vid blåstumörfynd genomgår patienten fraktionerad tumörextirpation (TURB) i narkos med ett grövre och stelt endoskop. För patienter med muskelinvasiv blåscancer (MIBC) är TURB-operationen alltid inkomplett, och definitiv

Läs mer »