Ett fototerapi System för neonatal gulsotsvård teknikutveckling med användarcentrerad och Universell Design

Fototerapi avser att bota neonatal gulsot med ljus i det blå-gröna spektrumet. De flesta tillgängliga fototerapiinstrument kan tillgodose grundläggande medicinska behov, men det är fortfarande mycket svårt att säkerställa en behaglig upplevelse för ett nyfött barn. Det har tyvärr visat sig att ljusterapi för nyfödda innebär lidande med felaktig temperatur och luftfuktighet, irriterande ögon och ensamhet när barnet ligger på obekväma madrass. Detta projekt ska skapa en ljusterapi för vård av nyfödda barn med gulsot med hjälp av LED och ”Fabric optics” tillsammans med fiberoptisk sensorteknik. Den nya designen för ljusterapisystemet kan inte bara ge en mer human hjälp för både barn och sjuksköterskor men också minska sjukvårdskostnader och släppa trycket på begränsade medicinska resurser.