Tendo – För människor, inte bara symptom

För en person som drabbats av reumatism, stroke eller av andra anledningar fått en försvagad muskulatur i händerna kan behovet av stöd eller artificiell styrka vara stort. Dock resulterar extern styrka i en passivitet av den egna muskulaturen, något som leder till en försvagad och därmed sjukare patient. Ett beroende av produkten skapas och självförtroende till den egna styrkan försvinner i takt med den faktiska kraften. Genom att kombinera träning med stöd kan brukaren stärkas samtidigt som artificiell styrka får personen att klara av det som annars kan begränsa ett normalt liv.