Elonroad. Ett nytt elvägskoncept för laddning av fordon under färd.

I en värld med global uppvärmning behöver vi hitta alternativa lösningar på våra vägtransporter som i Sverige står för ca 30% av koldioxidutsläppen. Elfordon är mer än dubbelt så effektiva jämfört med förbränningsmotorer. Batterier är dock stora, dyra och tar tid att ladda. För att öka användningen av elfordon behöver dessa nackdelar få en bättre lösning. Elvägar överför elektrisk effekt till fordon under färd vilket gör att man kan ladda och framföra fordonet med el från elnätet. Det skulle lösa problemet med både laddtid och körsträcka samt minska behovet av batterikapacitet.