Öppet Lab Skåne

Syftet med projektet är att ta fram marknadsföringsmaterial för att nå ut till användare av Open Lab Skåne. Open Lab Skåne ska underlätta för företag att använda labb och instrumentation på regionens lärosäten och på så sätt främja regional forskning, utveckling och innovation inom life science och kemi. Genom att tillgängliggöra dessa resurser kan fler små och medelstora företag få möjlighet att utveckla idéer till nya läkemedel och behandlingar.