Nytänkande för behandling av den autoimmuna sjukdomen multipel skleros: Verifiering av ett vaccin

Målet med detta projekt är att ta fram en första verifiering av en ny metod för behandling av sjukdomen multipel skleros (MS), en autoimmune sjukdom. Cirka 900-1000 personer insjuknar i MS varje år I Sverige. Dagens behandling är ineffektiv och ofta inte ens specifik för MS, och kan leda till oönskade konsekvenser, ibland med dödlig utgång. Ett vaccin som inhiberar utveckling av MS, eller till och med kan bota sjukdomen på ett tidigt stadium, skulle vara revolutionerande för den svenska och internationella läkemedels utvecklingen.