Metod för ”Cocreated Shared Spaces”

Under tre år har The Connectors Society experimenterat med processer för att använda kollektiv intelligens för det gemensamma bästa. Detta har lett till upptäckten att det dialektiska förhållandet mellan rum och människor är av central betydelse för att lösa sociala problem. Genom att ge utrymme för användare i en stad att spela en aktiv roll i att leverera nya lösningar, skapas en känsla av delägarskap. Deltagande medborgarskap ökar i fokus på dagordningen för Europeiska kommissionen. Med metoden banas väg för begreppet med-skapade städer.