Prototypframställning och verifiering av en patentsökt sjukhussäng

I dagsläget brottas sjukvården med åtskilliga problem vad gäller den direkta vården av en sängliggande patient. Patientförflyttning orsakar fysiska skador på vårdare och är idag en omständlig och tidskrävande process som sköts av flera vårdgivare samtidigt. Den nuvarande sjukhussängen är en svår arbetsyta för vårdpersonal till följd av att den inte hjälper vid dagliga rutiner som lakanbyte, vändning eller förflyttning av patient mellan och i sängar. Det finns således ett enormt behov av en avsevärt förbättrad och ny typ av sjukhussäng. Med hjälp av en prototyp av produkten produkt PuzzleBed påvisas en förbättrad arbetssituationen för vårdgivare och samtidigt som det underlättar sjukhusvistelsen för patienter.