IV-bracelet

IV-bracelet är ett koncept på ett armband som ska användas inom sjukvården. Armbandet håller slangar, med t.ex. blod eller medicin i, på plats under intravenösa behandlingar så som dialys, dropp eller blodtransfusion. Armbandet har fästen för olika typer av slangar. I dag använder man tejp för att hålla fast slangarna vid intravenösa behandlingar så att inte nålarna riskerar att dras ut eller skada blodådran. Tejp är en engångsprodukt som inte är så pålitlig då den till exempel lätt kan lossna. Den kan irritera patientens hud och i vissa fall även ge eksem.