Nyheter

Design av växter med ökad fotosyntes och koldioxidupptag

Det är vattenkanal-proteinerna i växternas cellmembran som styr flödet av vatten, både på cell- och helväxt-nivå. De proteiner som fungerar som vattenkanaler i cellernas membran kallas för aquaporiner. Pilotprojektet ska specifikt undersöka hur aquaporiner i växternas kloroplaster samverkar och hur de påverkar fotosyntesen och koldioxidfixeringen. Det övergripande målet med detta

Läs mer »

Repamera – hela Sveriges skräddare

Repamera grundades i januari 2017 med visionen ”Det är enklare att laga än att köpa nytt i Sverige.” Sedan dess har över 500 kunder över hela Sverige använt tjänsten, varav 15% återkommande kunder varje månad. Inledningsvis hämtades & lämnades kläder i Malmö/Lund med omnejd, men sedan augusti 2017 erbjuds tjänsterna

Läs mer »

Starke Cycles miljövänliga container-cyklar för cityleveranser

Idag är trängsel, utsläpp och buller ett stort problem i stadskärnor över hela världen. Mängden varutransporter ökar år för år, e-handeln växer med 10%-20% årligen i både västvärlden och Asien. Starke Cycles, en cykel som är större än andra transportcyklar, kan förändra hur gods transporteras i städer, till mer hållbart,

Läs mer »

Förbättrad diagnostik och uppföljning av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL

Diagnostik och uppföljning av lungsjukdomar kan förbättras genom att mäta koldioxid och flöde under helt vanlig andning, så kallad Volymetrisk kapnografi. Med Volymetrisk kapnografi upptäcks skillnader i de små luftvägarna, som först drabbas t.ex. vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Spirometri är okänslig för detta och kräver dessutom god patientmedverkan, det

Läs mer »

Automatiserad insulindosering till individer med Typ 1 diabetes

Personer med Typ 1 diabetes saknar hormonet insulin. Insulin är livsnödvändigt för att kroppens celler ska få energi och metabola processer ska kunna fortlöpa. Insulin måste därför tillföras dagligen genom multipla injektioner eller insulinpump. Självreglerande pumpar, så kallad artificial pankreas, finns ännu inte på marknaden. I detta unika samarbete med

Läs mer »

Vevios, framtidens trygghetslarm

Äldre och kroniskt sjuka med trygghetslarm utsätts dagligen för en stor risk i sin egen hemmiljö; ingen hör när de är i akut behov av hjälp varför assistansen uteblir. Den livsviktiga kommunikationen via trygghetslarm har nämligen stora brister. Larmet är de utsatta gruppernas livlina som skall ge omedelbar assistans i

Läs mer »

En färggrann litteraturbukett – Cecilia Persson möter skånska författare

Syftet med boken är att göra en folkbildande litteratur och kulturinsats genom att synliggöra ”bortglömda” författarskap och levandegöra det ovanligt rika skånska litteraturlandskapet, för en bredare läsekrets. I projektet skildras både döda och nu levande och verksamma författarskap – vilket ger boken både en historisk och samtida relevans. Projektet genomsyras

Läs mer »

Alnarpsliv (boken om Alnarp)

Alnarp är en bebyggelse i Lomma socken i Lomma kommun i Skåne, som bland annat är en av Sveriges lantbruksuniversitets campusorter. Här finns också parker öppna för allmänheten, trädgårdar för rehabilitering och Skånes lantbruksmuseum. Den vackra egendomen Alnarps historia är känd ända sedan 1314. Under den danska tiden tillhörde egendomen

Läs mer »

Udda profiler från Lunds universitet

Syftet är att framställa en bok som beskriver några profiler från Lunds universitet, som på olika sätt utmärkte sig under universitetets uppbyggnad och vars liv kan inspirera till förståelse och fascination för den bakgrund som sedan möjliggjort att vi i modern tid kan studera vid Lunds universitet och nå långt.

Läs mer »