Nyheter

Repamera – hela Sveriges skräddare

Repamera grundades i januari 2017 med visionen ”Det är enklare att laga än att köpa nytt i Sverige.” Sedan dess har över 500 kunder över hela Sverige använt tjänsten, varav 15% återkommande kunder varje månad. Inledningsvis hämtades & lämnades kläder i Malmö/Lund med omnejd, men sedan augusti 2017 erbjuds tjänsterna

Läs mer »

Starke Cycles miljövänliga container-cyklar för cityleveranser

Idag är trängsel, utsläpp och buller ett stort problem i stadskärnor över hela världen. Mängden varutransporter ökar år för år, e-handeln växer med 10%-20% årligen i både västvärlden och Asien. Starke Cycles, en cykel som är större än andra transportcyklar, kan förändra hur gods transporteras i städer, till mer hållbart,

Läs mer »

Design av växter med ökad fotosyntes och koldioxidupptag

Det är vattenkanal-proteinerna i växternas cellmembran som styr flödet av vatten, både på cell- och helväxt-nivå. De proteiner som fungerar som vattenkanaler i cellernas membran kallas för aquaporiner. Pilotprojektet ska specifikt undersöka hur aquaporiner i växternas kloroplaster samverkar och hur de påverkar fotosyntesen och koldioxidfixeringen. Det övergripande målet med detta

Läs mer »

Ögonblicksforskning

Ögonblicksforskning är ett myntat begrepp i flera av Malmös förskolor, och handlar om ett fördjupat perspektiv för att undersöka processer som fångar betydelsefulla ögonblick som kan utveckla barnets delaktighet och inflytande i förskolan. Genom att fokusera på en konkret fråga undersöker, dokumenterar och reflekterar pedagogerna över de möten och de

Läs mer »

Växtstärkande produkt från restprodukt i sockerproduktionen

Extrakt från en biprodukt i sockerproduktion av sockerbeta – sockerbetsextrakt eller sugarbeet extract (SBE) – kan vara en del i ökade möjligheter att förebygga sjukdom och få ökad tillväxt hos potatisplantor. Syftet är att utveckla en växtstärkande produkt som kan användas för att minska sjukdomsangrepp främst i potatis. Produkten kan

Läs mer »

Kateterbehandling av hjärtsjukdom

Utvecklingen av hjärtsjukvården i västvärlden drivs mot mindre invasiva metoder, där så kallade kateteringrepp ersätter öppen hjärtkirurgi. Många patienter med hjärtsjukdom måste behandlas med öppen hjärtkirurgi, vilket är en stor operation som inte är utan risker. Sedan ca 10 år har det kommit tekniker som innebär att man istället för

Läs mer »

IV Bracelet

IV Bracelet är en produkt som utvecklats för att användas vid intravenösa behandlingar för att öka patientens säkerhet och bekvämlighet samtidigt som den minskar sköterskans arbetsbelastning. Produkten är ett lättanvänt armband som patienten bär under behandling och som intravenösa slangar fästs på för att hålla dem och nålen på plats

Läs mer »

SureCapture Technologies. Essential tools for bioanalysis and diagnostics

En stor utmaning i kriget mot cancer är att hitta sätt att diagnostisera och behandla sjukdomen i ett tidigt skede när cancer fortfarande är botbar. Detta kräver känsliga och effektiva diagnostiska verktyg som kan känna av det cellulära tillståndet tidigt i processen. Lågkostnadsverktyg kommer att bli speciellt viktiga, eftersom mer

Läs mer »

Hypomineraliserade 6-års tänder

Syftet med studien är att med hjälp av en tidig diagnos av hypomineraliserde molarer kunna ge den bästa förebyggande behandling för att minimera riskerna för karies eller senare akuta symptom samt mera komplicerade behandlingar. Genom denna studie ska tandläkare och tandhygienister kunna jobba mera kariesförebyggande av hypomineraliserade 6 års tänder.

Läs mer »