Synkrotron mikro-CT för ökad förståelse av pulmonell hypertension och medfödda hjärtfel

Pulmonell hypertension är ett i många fall dödligt tillstånd. En förutsättning för bättre behandling är en ökad förståelse för patofysiologin och lungans mikroanatomi. Fram till nu har inga riktigt bra 3D avbildningsmetoder funnits tillgängliga. Målet är också att skapa automatiserad mätning av lungkärls- förtjockning. De metoder som används idag är mycket tidskrävande och ineffektiva. Bättre 3D avbildning av hjärtat i djurmodeller kommer också att hjälpa oss att förstå varför vissa hjärtfel uppkommer.