Repamera – hela Sveriges skräddare

Repamera grundades i januari 2017 med visionen ”Det är enklare att laga än att köpa nytt i Sverige.” Sedan dess har över 500 kunder över hela Sverige använt tjänsten, varav 15% återkommande kunder varje månad. Inledningsvis hämtades & lämnades kläder i Malmö/Lund med omnejd, men sedan augusti 2017 erbjuds tjänsterna över hela Sverige – online via postorder. Målgruppen är medelklassfamiljer som bor i förorter, mindre orter eller på landsbygden och som saknar närhet till skräddare. Repamera är en modern tjänst, liknande Linas Matkasse. Samtliga skräddare är utlandsfödda och har bott i Sverige i mindre än 10 år. Hantverkskunskaperna är höga, men de svenska språkkunskaper är tyvärr låga. Genom samarbetet måste skräddarna läsa kundernas ”meddelande till skräddare” och det medför att de dagligen lär sig nya ord.