Jordgubbsappen – ett nytt verktyg för prognos, varning och ökad förståelse

Syftet med projektet är att utveckla en funktionell smartphone-applikation som hjälper jordgubbsodlare 1) att identifiera skadeorganismer och 2) att dela dessa uppgifter med andra odlare, forskare och allmänhet. Nyttan är att odlarna kan utföra sina bekämpningsåtgärder med högre målprecision, vilket leder till väsentligt lägre användning av onödiga bekämpningsmedel. Eftersom uppgifterna om skadeorganismerna delas på en hemsida så blir även andra odlare varnade och forskare kan ta fram skadeprognoser.