Den svenska nysakliga orgelmusiken

Varje tids musik har sin klang och sina konstnärliga ideal, men när ett musikstycke väl framförts kan det lika snabbt glömmas igen, oberoende av hur bra det var. Det är svårt att tänka sig att J.S. Bachs orgelmusik, som idag ses som en självklarhet i repertoarer och som räknas till de största orgelstyckena som skrivits, en gång i tiden också var undanlagda och bortglömda. Musiken som avses med det här projektet är svensk orgelmusik från perioden mellan 1950-80-talet, som delvis sedan dess blivit mer eller mindre bortglömd. Det mesta av materialet har inte blivit inspelat eller dokumenterat på cd tidigare.