Kateterbehandling av hjärtsjukdom

Utvecklingen av hjärtsjukvården i västvärlden drivs mot mindre invasiva metoder, där så kallade kateteringrepp ersätter öppen hjärtkirurgi. Många patienter med hjärtsjukdom måste behandlas med öppen hjärtkirurgi, vilket är en stor operation som inte är utan risker. Sedan ca 10 år har det kommit tekniker som innebär att man istället för en öppen operation, sticker in en kateter i ljumsken och kan behandla vissa typer av hjärtsjukdomar som tidigare krävde hjärtkirurgi. Syftet med projektet är fortsätta den initiala tekniska utveckling kateterbehandling samt testa på explanterade hjärtan.