Förnyelse av Idéplaneten på Science Center Malmö Museer

Idéplaneten, Malmö Museers science center är fyllt av spännande aktiviteter som tar sin utgångspunkt i vår planet och vår framtid. I basutställningen, som är en av Malmö Museers absolut mest populära, finns över 50 olika stationer som är alla samlade kring 6 olika teman – människan, ljuset, ljudet, vattnet, vinden, jorden. Det handlar om teknik, energi, hållbar utveckling och naturvetenskap. I genomförda publikundersökningar efterfrågas nya experiment som fokuserar på fysiska utmaningar och interaktivitet. Fler människor får träna både kropp och knopp. Här skapas ett spännande, aktiverande och bildande utflyktsmål för allmänheten. Idéplaneten invigdes 2012 och nu är det hög tid för en förnyelse. Utställningen blir ett verktyg för skolorna och för museets pedagoger. Utställningen blir ett led i att få ungdomar att intressera sig för folkhälsa och vikten av att röra på sig.