August no stress surf café

Caféet är uppkallat efter Lars Nyströms son August, som är 18 år och har Downs syndrom. Lars startade caféet 2018 efter att han hört talas om ett liknande café i USA. Idag har August no stress café 18 anställda som alla har någon slags funktionsnedsättning, såsom Downs, Aschbergers, CP skada, mm. Syftet är inte att tjäna pengar utan att hjälpa en utsatt grupp att komma ut i arbetslivet och på så sätt få känna sig behövda och få en identitet och självkänsla.