Ögonblicksforskning

Ögonblicksforskning är ett myntat begrepp i flera av Malmös förskolor, och handlar om ett fördjupat perspektiv för att undersöka processer som fångar betydelsefulla ögonblick som kan utveckla barnets delaktighet och inflytande i förskolan. Genom att fokusera på en konkret fråga undersöker, dokumenterar och reflekterar pedagogerna över de möten och de ögonblick som sker med barnen i vardagen, i syfte att utveckla/förändra undervisning, aktivitet eller situation. Syftet med boken är att sprida kunskap om erfarenheter av att arbeta med och organisera för Ögonblicksforskning ur ett pedagogiskt perspektiv och ur ett ledarperspektiv.