SureCapture Technologies. Essential tools for bioanalysis and diagnostics

En stor utmaning i kriget mot cancer är att hitta sätt att diagnostisera och behandla sjukdomen i ett tidigt skede när cancer fortfarande är botbar. Detta kräver känsliga och effektiva diagnostiska verktyg som kan känna av det cellulära tillståndet tidigt i processen. Lågkostnadsverktyg kommer att bli speciellt viktiga, eftersom mer än hälften av cancerfall och dödlighet uppträder i låg- och medelinkomstländer, och dessa andelar förväntas öka år 2025.