Växtstärkande produkt från restprodukt i sockerproduktionen

Extrakt från en biprodukt i sockerproduktion av sockerbeta – sockerbetsextrakt eller sugarbeet extract (SBE) – kan vara en del i ökade möjligheter att förebygga sjukdom och få ökad tillväxt hos potatisplantor. Syftet är att utveckla en växtstärkande produkt som kan användas för att minska sjukdomsangrepp främst i potatis. Produkten kan tänkas ha betydelse för både odlare och konsumenter av potatis, men i framtiden också bär och prydnadsväxter. Även inom sockerbetsindustrin och skogsplantskolesektorn finns stora volymer av odling, där SBE kan tänkas användas. Produkten ökar möjligheten till produktion och konsumtion av friska produkter som inte har behov av, eller minskat behov av, fungicider.