IV Bracelet

IV Bracelet är en produkt som utvecklats för att användas vid intravenösa behandlingar för att öka patientens säkerhet och bekvämlighet samtidigt som den minskar sköterskans arbetsbelastning. Produkten är ett lättanvänt armband som patienten bär under behandling och som intravenösa slangar fästs på för att hålla dem och nålen på plats under hela behandlingen. Produktens syfte är att ge ökad frihet och trygghet till patienter som genomgår intravenös behandling och även att underlätta för personalen. Idag kan sköterskor lägga flera timmar i veckan bara på att sticka om patienter vars nål ryckts ut eller hamnat fel.