Design av växter med ökad fotosyntes och koldioxidupptag

Det är vattenkanal-proteinerna i växternas cellmembran som styr flödet av vatten, både på cell- och helväxt-nivå. De proteiner som fungerar som vattenkanaler i cellernas membran kallas för aquaporiner. Pilotprojektet ska specifikt undersöka hur aquaporiner i växternas kloroplaster samverkar och hur de påverkar fotosyntesen och koldioxidfixeringen. Det övergripande målet med detta proof-of-concept-projekt är att verifiera att det går att designa växter med ökad fotosyntes och ökad koldioxidfixering, vilket vore ett välkommet bidrag när koldioxidnivån i atmosfären ökar. Genetiskt modifierade jordbruksväxter med ökad fotosyntes och koldioxidfixering kan patenteras precis som jordbruksväxter som förädlats på traditionellt vis, t.ex. via korsningar.