Starke Cycles miljövänliga container-cyklar för cityleveranser

Idag är trängsel, utsläpp och buller ett stort problem i stadskärnor över hela världen. Mängden varutransporter ökar år för år, e-handeln växer med 10%-20% årligen i både västvärlden och Asien. Starke Cycles, en cykel som är större än andra transportcyklar, kan förändra hur gods transporteras i städer, till mer hållbart, effektivt och miljövänligt, med mindre trängsel, buller och utsläpp, för stadskärnor med liv, handel och samvaro. Cykelåkeriet MOVEBYBiKE är grunden, som tillsammans med andra cykelåkerier bevisar att det är möjligt. Trenden med allt större godsflöden i städer gäller överallt. Framförallt i Europa och västvärlden ifrågasätts att stora, smutsiga, bullriga fordon får ta så mycket plats i stadskärnor.