Hypomineraliserade 6-års tänder

Syftet med studien är att med hjälp av en tidig diagnos av hypomineraliserde molarer kunna ge den bästa förebyggande behandling för att minimera riskerna för karies eller senare akuta symptom samt mera komplicerade behandlingar. Genom denna studie ska tandläkare och tandhygienister kunna jobba mera kariesförebyggande av hypomineraliserade 6 års tänder.