Nyheter

Kan konsten bidra till ökat hälsomedvetande?

Östra delen av Skåne med Tomelilla som exempel har högre sjuktal, lägre utbildningsnivå och sämre skolresultat än övriga Skåne. Parametrar som är viktiga för en positiv och varaktig samhällsutveckling såsom skola, bostäder, seniorboende är både eftersatt och behöver utvecklas med ett positivt nytänkande. Österlenakademien har som huvudsyfte att stödja näringsliv

Läs mer »

Signe Bergner – historien om en kvinnas kamp för frihet att skapa

Signes Bergners livsöde är fascinerande. En entreprenöriell kvinna som levde ett självständigt och rikt liv trots många svåra omständigheter. Hon var född utom äktenskapet, blev faderslös och fosterbarn när hon var några veckor gammal. Hon förhindrades att ta den akademiska utbildning hon eftersträvade. Skaffade sig trots det två yrkesutbildningar. Detta

Läs mer »

Swedish Fish to Fry

Projektet innebär utveckling av ett skriftligt och prestationsbaserat forum eller plattform för att ta itu med svårigheterna att integreras i det svenska samhället. Det är också en konstruktiv kritik av det svenska utbildningssystemet och ett tydliggörande av de positiva aspekterna för det internationella samfundet som kan möjliggöra för både globala

Läs mer »

Drömmen om ett barn

Bokprojektet lyfter fram en mans perspektiv kring barnlöshet och infertilitet.  Skildringen har möjlighet att skapa en djupare förståelse för båda parter och sätta ord på det som barnlösa par tänker och upplever. Barnlöshet och infertilitet har länge varit ett tabubelagt ämne trots att det är en verklighet för så många

Läs mer »

#enjoysweden – Fotobok

För att lyfta fram ett unikt och tidstypiskt urval av bilder från Sverige, bilder som är tagna av vanligt folk i en engagerad vilja att dela med sig av det man ser omkring sig. Och för en tro på en kvalitetshöjning av upplevelsen när man flyttar det bästa ur detta

Läs mer »

Mamma, vad ska jag tänka på?

Syftet med att producera boken är att sprida kunskap om en konkret metod fungerar väl för barn i svåra och utsatta situationer, där de med hjälp av sin egen fantasi och kreativitet får drömma och utvecklas. Detta enkla men effektiva sätt att stötta barn i en svår vardag känns viktigt

Läs mer »

Havandeskapsförgiftning: nytt prognos-test

Med nuvarande diagnosmetoder kan man inte detektera havandeskapsförgiftning under tidig graviditet. Många av de existerande kliniska tester som behövs är tidskrävande, besvärliga för patienten och har lågt och variabelt värde som förutsägelser. Men med en effektiv diagnostisk markör kan man potentiellt screena alla gravida kvinnor mycket tidigt, innan symptom visar

Läs mer »

CHAMPS

Syftet är att kunna verifiera om en internetbaserad musikintervention och en dito mindfulnessintervention kan påvisa minskade stressparametrar och ökad kognitiv funktion (såsom ökad nivå i klassiska intelligenstester) hos gymnasieelever oavsett stressnivå.

Läs mer »