Nyheter

Drömmen om ett barn

Bokprojektet lyfter fram en mans perspektiv kring barnlöshet och infertilitet.  Skildringen har möjlighet att skapa en djupare förståelse för båda parter och sätta ord på det som barnlösa par tänker och upplever. Barnlöshet och infertilitet har länge varit ett tabubelagt ämne trots att det är en verklighet för så många

Läs mer »

#enjoysweden – Fotobok

För att lyfta fram ett unikt och tidstypiskt urval av bilder från Sverige, bilder som är tagna av vanligt folk i en engagerad vilja att dela med sig av det man ser omkring sig. Och för en tro på en kvalitetshöjning av upplevelsen när man flyttar det bästa ur detta

Läs mer »

Mamma, vad ska jag tänka på?

Syftet med att producera boken är att sprida kunskap om en konkret metod fungerar väl för barn i svåra och utsatta situationer, där de med hjälp av sin egen fantasi och kreativitet får drömma och utvecklas. Detta enkla men effektiva sätt att stötta barn i en svår vardag känns viktigt

Läs mer »

Havandeskapsförgiftning: nytt prognos-test

Med nuvarande diagnosmetoder kan man inte detektera havandeskapsförgiftning under tidig graviditet. Många av de existerande kliniska tester som behövs är tidskrävande, besvärliga för patienten och har lågt och variabelt värde som förutsägelser. Men med en effektiv diagnostisk markör kan man potentiellt screena alla gravida kvinnor mycket tidigt, innan symptom visar

Läs mer »

CHAMPS

Syftet är att kunna verifiera om en internetbaserad musikintervention och en dito mindfulnessintervention kan påvisa minskade stressparametrar och ökad kognitiv funktion (såsom ökad nivå i klassiska intelligenstester) hos gymnasieelever oavsett stressnivå.

Läs mer »

Verifiering av ny teknik för visualisering av vävnadsceller

Projektet ligger i teknikens framkant och avser verifiering av ny banbrytande medicinsk metodik. Verifieringen sker i form av ett innovativt tvärvetenskapligt projekt där såväl näringsliv som teknisk och medicinsk fakultet vid Lunds Universitet deltar. Specifikt rör projektet ny metodik för att visualisera komplexa cellmönster i sjuk vävnad och automatiskt korrelera

Läs mer »

Systerbilen kör vidare

Systerbilen är en ny tjänst som innebär att en erfaren leg. sjuksköterska genom hembesök gör en medicinsk bedömning och ger råd och bedömer vilken vårdnivå som krävs.

Läs mer »

Spyflugan Astrid-mitt i musiken

Projektet har som mål att skapa ett nytt spännande verk för symfoniorkester där barnperspektivet står i fokus och också rymmer en pedagogisk aspekt, vilken förmedlas på ett roligt och stimulerande sätt. Behovet av nya barnproduktioner för symfoniorkester är stort och projektet skapar ett helt eget material för Helsingborgs Symfoniorkester som

Läs mer »