Peptid-baserad behandling av insulinresistens i (pre)diabets

Projektet syftar till att etablera en ny peptid-baserad behandlingsmetod mot insulinresistens i prediabetes och mot utvecklad typ 2 diabetes.