Endodrill-ny metod för säkrare och enklare cancerdiagnostik

Syftet med projektet är att skapa ett nytt biopsiinstrument för att ta cancerprover på förändringar, som idag inte kan tas med befintliga instrument, via den relativt sett patientvänliga endoskopimetoden.