Havandeskapsförgiftning: nytt prognos-test

Med nuvarande diagnosmetoder kan man inte detektera havandeskapsförgiftning under tidig graviditet. Många av de existerande kliniska tester som behövs är tidskrävande, besvärliga för patienten och har lågt och variabelt värde som förutsägelser. Men med en effektiv diagnostisk markör kan man potentiellt screena alla gravida kvinnor mycket tidigt, innan symptom visar sig.