Utveckling av fadderprogram för ungdomar i Malmö

Drivkraft Malmö startade sin verksamhet i augusti 2011 med mål att vara ett bollplank och stöd för elever i vardagen. Fokus är på elever och deras familjer i åk 6-8 med en erbjudan om en fadder för den enskilde eleven och en mentor för hela familjen.