Husforskarprojekt i skolan

Forskningsnätet Skåne (FS) som drivs av skolor vill stärka kontakterna skola–forskning med utgångspunkt i behov och önskemål från elever och lärare. Två huvudmål finns som kan sammanfattas med ”vetenskaplig förståelse” resp ”vetenskaplig förmåga”. Att öka elevernas förståelse för forskning – ingen elev ska gå ut skolan utan förståelse för vad forskning är, hur forskare angriper problem och vilken roll forskningen spelar i samhället. Det andra målet är att bidra till att hitta och stödja elever som verkar ha särskild fallenhet för forskning.