En levande antiseptisk formulering som alternativ behandling av kroniska sår

Projektets syfte är att få vetenskapliga belägg som ger stöd för att använda honungsbakterier som en lokalbehandling mot kroniska sår hos människor.