Systerbilen kör vidare

Systerbilen är en ny tjänst som innebär att en erfaren leg. sjuksköterska genom hembesök gör en medicinsk bedömning och ger råd och bedömer vilken vårdnivå som krävs.