Spyflugan Astrid-mitt i musiken

Projektet har som mål att skapa ett nytt spännande verk för symfoniorkester där barnperspektivet står i fokus och också rymmer en pedagogisk aspekt, vilken förmedlas på ett roligt och stimulerande sätt. Behovet av nya barnproduktioner för symfoniorkester är stort och projektet skapar ett helt eget material för Helsingborgs Symfoniorkester som presenterar instrumenten på ett pedagogiskt och spännande sätt.