Verifiering av ny teknik för visualisering av vävnadsceller

Projektet ligger i teknikens framkant och avser verifiering av ny banbrytande medicinsk metodik. Verifieringen sker i form av ett innovativt tvärvetenskapligt projekt där såväl näringsliv som teknisk och medicinsk fakultet vid Lunds Universitet deltar. Specifikt rör projektet ny metodik för att visualisera komplexa cellmönster i sjuk vävnad och automatiskt korrelera dessa till sjukliga (patologiska) förändringar.