Nyheter

Mamma, vad ska jag tänka på?

Syftet med att producera boken är att sprida kunskap om en konkret metod fungerar väl för barn i svåra och utsatta situationer, där de med hjälp av sin egen fantasi och kreativitet får drömma och utvecklas. Detta enkla men effektiva sätt att stötta barn i en svår vardag känns viktigt

Läs mer »

Havandeskapsförgiftning: nytt prognos-test

Med nuvarande diagnosmetoder kan man inte detektera havandeskapsförgiftning under tidig graviditet. Många av de existerande kliniska tester som behövs är tidskrävande, besvärliga för patienten och har lågt och variabelt värde som förutsägelser. Men med en effektiv diagnostisk markör kan man potentiellt screena alla gravida kvinnor mycket tidigt, innan symptom visar

Läs mer »

CHAMPS

Syftet är att kunna verifiera om en internetbaserad musikintervention och en dito mindfulnessintervention kan påvisa minskade stressparametrar och ökad kognitiv funktion (såsom ökad nivå i klassiska intelligenstester) hos gymnasieelever oavsett stressnivå.

Läs mer »

Nycirkusopera

En föreställning där opera/körsång får möta nycirkus. Utgångspunkten är att arbeta med någon av de mindre barockoperorna. Samtal har startats med Cirkus Cirkör (med säte i Stockholm) och med Cirkus Saga ifrån Malmö.

Läs mer »

Galakonserter med Lundalands filharmoniker

Med stora galakonserter i logar, ridhus och andra okonventionella platser sprider Filharmonikerna klassisk musik på landsbygden dit andra orkestrar inte når. Konserterna präglas av feststämning och solisterna håller världsklass.

Läs mer »

Johannespassionen Södra Mellby kyrka

Syftet är att Johannespassionens budskap ska nå ut till nya grupper av människor. Kiviks församling framför Johannespassionen för att erbjuda församlingsmedlemmar och allmänhet ett professionellt högkvalitativt framförande i ett område där det musikaliska utbudet av naturliga skäl är mindre än kring de större städerna

Läs mer »