Nyheter

Verifiering av ny teknik för visualisering av vävnadsceller

Projektet ligger i teknikens framkant och avser verifiering av ny banbrytande medicinsk metodik. Verifieringen sker i form av ett innovativt tvärvetenskapligt projekt där såväl näringsliv som teknisk och medicinsk fakultet vid Lunds Universitet deltar. Specifikt rör projektet ny metodik för att visualisera komplexa cellmönster i sjuk vävnad och automatiskt korrelera

Läs mer »

Systerbilen kör vidare

Systerbilen är en ny tjänst som innebär att en erfaren leg. sjuksköterska genom hembesök gör en medicinsk bedömning och ger råd och bedömer vilken vårdnivå som krävs.

Läs mer »

Spyflugan Astrid-mitt i musiken

Projektet har som mål att skapa ett nytt spännande verk för symfoniorkester där barnperspektivet står i fokus och också rymmer en pedagogisk aspekt, vilken förmedlas på ett roligt och stimulerande sätt. Behovet av nya barnproduktioner för symfoniorkester är stort och projektet skapar ett helt eget material för Helsingborgs Symfoniorkester som

Läs mer »

The Cleantech Growth Guide

Projektet är att skriva och få en utbildande bok om miljörelaterade styrmedel utgiven. I storleksordningen femton internationella skribenter kommer att bidra till kapitel i boken. Den röda tråden är hur styrmedel påverkar både miljö och tillväxt. Man ska med andra ord få en inblick i hur olika styrmedel påverkar faktorer

Läs mer »

Johannespassionen Södra Mellby kyrka

Syftet är att Johannespassionens budskap ska nå ut till nya grupper av människor. Kiviks församling framför Johannespassionen för att erbjuda församlingsmedlemmar och allmänhet ett professionellt högkvalitativt framförande i ett område där det musikaliska utbudet av naturliga skäl är mindre än kring de större städerna

Läs mer »

Musikaliska möten på djupet/Mellby Atelier

Projektet ger musiker möjlighet att träffas utan alltför stor egen administrativ och ekonomisk börda. Dessutom har ”Musik i Syd” ett ”know how” och kontaktnät som möjliggör skapande och givande möten som resulterar i nya musikaliska dimensioner.

Läs mer »

Kammarmusik på Saltimporten

Det saknas ett kammarmusikaliskt forum i Malmö. Tanken att kombinera musik med mat, dryck och umgänge i ett nytt forum utanför de traditionella konsertscenerna för att locka såväl vana som nya lyssnare.

Läs mer »

Puls-armband

Nordicwell är ett projekt inom mHealth och sport / hälsa vars vision är att tillverka en fitness tracking produkt som förenklar för sportentusiaster att mäta sin hälsa och motivera till en sundare livsstil. Syftet med projektet är att säkerställa att sensortekniken fungerar tillfredsställande för konditionsidrotter men också undersöka vad som

Läs mer »

Husforskarprojekt i skolan

Forskningsnätet Skåne (FS) som drivs av skolor vill stärka kontakterna skola–forskning med utgångspunkt i behov och önskemål från elever och lärare. Två huvudmål finns som kan sammanfattas med ”vetenskaplig förståelse” resp ”vetenskaplig förmåga”. Att öka elevernas förståelse för forskning – ingen elev ska gå ut skolan utan förståelse för vad

Läs mer »

Intelligent överfallslarm

Det intelligenta överfallslarmet utgör en fundamental – och helt unik – kugge i vår ”personliga trygghetsplattform”. Det innebär att man som användare kan kombinera en enkel, robust och intuitiv metod att utlösa ett alarm med en intelligent mjukvarulösning i en mobil applikation.

Läs mer »