Galakonserter med Lundalands filharmoniker

Med stora galakonserter i logar, ridhus och andra okonventionella platser sprider Filharmonikerna klassisk musik på landsbygden dit andra orkestrar inte når. Konserterna präglas av feststämning och solisterna håller världsklass.