Publikation av franska och svenska flöjtpedagogiska texter från 1700- och 1800-talen

Det finns ett stort behov att sprida kännedom om och tillgänglighet för flöjtkompositioner och flöjtpedagogiska texter från 1700- och 1800-talet. I nuläget är dessa material i princip helt okända av professionella flöjtister och forskare.