Mamma, vad ska jag tänka på?

Syftet med att producera boken är att sprida kunskap om en konkret metod fungerar väl för barn i svåra och utsatta situationer, där de med hjälp av sin egen fantasi och kreativitet får drömma och utvecklas. Detta enkla men effektiva sätt att stötta barn i en svår vardag känns viktigt att sprida till både föräldrar, andra närstående, vårdinstanser och barnen själva.