CHAMPS

Syftet är att kunna verifiera om en internetbaserad musikintervention och en dito mindfulnessintervention kan påvisa minskade stressparametrar och ökad kognitiv funktion (såsom ökad nivå i klassiska intelligenstester) hos gymnasieelever oavsett stressnivå.