Johannespassionen Södra Mellby kyrka

Syftet är att Johannespassionens budskap ska nå ut till nya grupper av människor. Kiviks församling framför Johannespassionen för att erbjuda församlingsmedlemmar och allmänhet ett professionellt högkvalitativt framförande i ett område där det musikaliska utbudet av naturliga skäl är mindre än kring de större städerna