#enjoysweden – Fotobok

För att lyfta fram ett unikt och tidstypiskt urval av bilder från Sverige, bilder som är tagna av vanligt folk i en engagerad vilja att dela med sig av det man ser omkring sig. Och för en tro på en kvalitetshöjning av upplevelsen när man flyttar det bästa ur detta digital flöde, till ett annat, fruset och möjligen mer beständigt, medium – en tryckt bok.