Nyheter

Automated ECG Analysis Software for Screening and Decision Support

Cardiolund Research är ett litet mjukvaruföretag med säte i Lund. Företaget utvecklar specialiserade algoritmer för analys av den elektriska aktiviteten i hjärtat, EKG-signalerna. Programvaran minskar den manuella bördan i samband med screening för den kritiska hjärtsjukdom förmaksflimmer med närmare 90 %, vilket gör breda screening initiativ möjliga . Detta minskar

Läs mer »

Analys av mykobakteriella stammar med helgenomsekvensering

Tuberkulos (TBC) är en smittspårningspliktig sjukdom och smittspridning sker både bland barn och vuxna. Snabbt påvisande av sjukdom, inklusive de resistenta formerna som är motståndskraftiga mot en eller flera viktiga antibiotika, är viktigt för korrekt handläggning och effektiv smittspårning. Primär målsättning är att jämföra ”whole genome sequencing” (WGS) med resultat

Läs mer »

Cellers akustiska fingeravtryck

Otaliga tester som görs på sjukhus baseras på cellanalyser. Det kan röra sig om att räkna blodkroppar för att bedöma patientens allmäntillstånd. Eller, man kan vilja undersöka blodprover från cancerpatienter för att övervaka förekomsten av tumörceller, vilka indikerar att en tumör metastaserar. Jag vill utveckla och applicera en ny ultraljudsbaserad

Läs mer »

Nytt provtagningsinstrument för prostatabiopsier

Prostatacancer är en mycket vanlig cancerform i västvärlden, där prevalensen i Sverige hör till de högsta i världen. För att ställa diagnos behövs biopsier från prostata.  Huvudsyftet är att minska antalet infektioner i samband med prostatabiopsier. Som en bieffekt av säkrare biopsier kan man vara mer liberal med biopsering och

Läs mer »

Utvärdering av tunna membraner som en modell av blod-hjärnbarriären

Detta projekt syftar till att utveckla en revolutionerande in vitro modell av blod-hjärnbarriären för att möjliggöra studier av de aktiva transportmekanismerna in i hjärnan utan att behöva tillgripa djurförsök i lika stor utsträckning som i dag. I detta projekt är syftet att utvärdera hypotesen om vikten av att använda ett

Läs mer »

Vidareutveckla och patentera läkemedel för specifik behandling av Diamond-Blackfan Anemi

Diamond-Blackfans anemi (DBA) är en ärftlig kronisk sjukdom där patienterna lider av svår blodbrist. Patienterna saknar idag en behandling som specifikt rättar till orsaken till blodbristen. Istället behandlas de från spädbarnsåldern med blodtransfusioner eller kortikosteroider, vilket med tiden leder till allvarliga biverkningar och för tidig död. Målet med projektet är

Läs mer »

Endodrill II

Syftet är att utveckla ett nytt instrument och en metod för att ta prov på alla typer av cancermisstänkta förändringar som upptäcks via endoskopi (slangförsedda kamerainstrument). De vanligaste undersökta organen och undersökningsområdena är mage, tarm och luftvägar. Ett instrument som kan ta prov på alla typer av förändringar, såväl ytliga

Läs mer »

AiDA – en ny teknik för diagnos av KOL

Lungsjukdomen KOL är enligt WHO den fjärde vanligaste dödsorsaken globalt och dess utbredning ökar. Av de drygt 200 miljoner människor som lider av KOL dör 3 miljoner årligen. Den diagnosmetod som är mest specifik för lungemfysem är datortomografi (skiktröntgen) – en kostsam mätning som kräver ett separat sjukhusbesök och röntgenstrålning

Läs mer »

Teknisk utveckling/formulering av depå-implantat för att förhindra återfall i bröstcancer

Bröstcancer är enligt WHO den näst vanligaste cancerformen i världen. Behandlingen är vanligen kirurgi i kombination med cytostatika och/eller strålning och för majoriteten av patienterna startas därefter en 5-årig antiöstrogenterapi för att hindra återfall. Projektet avser att utveckla ett unikt p-stavsliknande implantat med välkänd substans (aromatashämmare – antiöstrogent läkemedel) som

Läs mer »

Nytt provtagningsinstrument för prostatabiopsier

Projektet mottog stipendium från Sten K Johnssons stiftelse under 2015. Sedan dess har följande skett: 1) nålprototyp har framtagits tillsammans med JOIN i Lund. 2) En studie på nålen vid bakteriologen på Lunds Universitet har visat att: a) Nålen fungerar b) Den ger temperaturberoende avdödning av bakterier c) Den har

Läs mer »