Diabetesrisktest med hjälp av blodprov i hemmet med DBS-teknik (torkat blod)

En stor internationell studie på ~8000 individer från 8 länder som följts under upp till 20 år identifierade biomarkör för att förutspå diabetes. Baserat på denna upptäckt utvecklades LDcoder® på Lundoch Diagnostics, vilket effektivt förutspår risken för diabetes minst fyra år innan sjukdomen faktiskt bryter ut. I detta projekt kommer vi att etablera LDcoder® biomarkörmetod med DBS-teknik (torkat blod) för blodprovstagning i hemmet, vilket gör LDcoder® lättillgänglig för screening av stora populationer.