Byggnation för personlig utveckling eller hus baserade på människors lycka

Detta projekt syftar till att förbättra välbefinnandet i samhället genom att designa hus utifrån individuella behov, inriktat på Skånes något monotona arkitektur. Genom att integrera mänskliga känslor och myndigheternas bestämmelser och föreskrifter i designprocessen strävar projektet efter att hitta en balans mellan kreativitet och regelefterlevnad. Genom samarbete strävar det efter att generera futuristiska hus som tillfredsställer både myndigheters bestämmelser och föreskrifter och mänskliga förväntningar för att på så sätt främja kreativitet bland arkitekter samtidigt som man uppfyller husägarnas behov.