Skapa test för tidig upptäckt av äggstockscancer för att rädda liv

Det yttersta syftet med detta projekt är att göra sjukvård omedelbar, tillgänglig och bekvämt användbar i hemmet för att rädda liv och förbättra livskvaliteten. Dagens brist på tidig upptäckt av äggstockscancer resulterar i smärta för patienten, invasiva behandlingar och dödsfall. Screening av riskgrupper för sjukdomen för tidig upptäckt är mycket angeläget och ett samhälleligt behov. Vår tekniska uppfinning har även potentialen att ta innovation till sektorn för biomarkörapplicering för diagnostisering och förebyggande vård.